De Zwolse Stadsproductie

Productiehuis De Zwolse Stadsproductie

De Zwolse Stadsproductie is het fonkelnieuw productiehuis waar community-art voorstellingen en projecten worden ontwikkeld en uitgevoerd. Het opnieuw vertellen van (Zwolse) historische verhalen/ geschiedenis is het uitgangspunt. In deze verhalen wordt gezocht naar verbinding met de wereld waarin we nu leven. Daardoor krijgen ze een nieuwe toekomst en betekenis.

Meer dan een voorstelling

De Zwolse Stadsproductie streeft naar een wereld waarin het mogelijk is onafhankelijk te zijn zonder je betrokkenheid bij de mensen om je heen te verliezen, open voor hen te staan, ook al ken je ze (nog) niet. Om te ontdekken dat de kracht van de mensheid niet ligt in het feit dat mensen van elkaar verschillen. Onze kracht is dat we op elkaar lijken. Een project is dan ook meer dan een theatervoorstelling. Een project is een ervaring, waarbij je mensen ontmoet en uitgedaagd wordt om na te denken over samen toen en samen nu. Om je buren te leren kennen, een praatje te maken, elkaar echt te zien. Zodat je een standpunt in kan nemen over de wereld waarin je leeft. En een bijdrage kan leveren vanuit jouw kracht en vanuit datgene waar jij in gelooft.

Noaberschap

Boudewijn Koops en Ilona Kevelham zijn geboren en getogen Twentenaren groeiden zij op met het vanzelfsprekende recht en de plicht om Noaber te zijn en met de behoefte aan Noaberschap. Een noaber is je ‘noaste’ en letterlijk ook: je buur. Je naaste dus. Iemand waar je wat voor doet, waar je iets voor over hebt, die je terzijde staat. De kernwaarden van het ‘oude’ Noaberschap en De Zwolse Stadsproductie zijn: gedeelde verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, wederzijds respect en vertrouwen, talenteninzet vanuit een oprechte betrokkenheid en nieuwsgierigheid naar je noaste.